За мен

drkoevska

Д-р Весела Ненова Коевска
Родена в гр.Казанлък на 08.09.1956 г. Семейна, с 3 деца.
Възпитаничка е на Френската езикова гимназия в гр.София.
Завършва хуманна медицина през 1982 г.
Работи 10 години като педиатър в поликлиничната мрежа и Спешна помощ в родния си град и София.
През 1992 г. сбъдва желанието си да се реализира в областта на алтернативната медицина. След като преминава обучения по ирисова диагностика, фитотерапия и лечебни масажи, започва работа в първия в България кабинет по ирисова диагностика и природолечение „Дар” в гр.София.
Продължава своята квалификация и практикува в областта на източната медицина, в частност пулсова диагностика, акупунктура и вакуумтерапия.
В периода 1999–2007 г. организира и провежда професионални курсове по класически, спортен, акупресурен и меден масажи към Национална спортна академия „В.Левски”.
Преминава обучения по Трансцедентална медитация, Универсална енергия и Рейки.
Като холистичен лекар, д-р Коевска извършва цялостна оценка на здравословното състояние на организма чрез ирисова и компютърна функционална диагностика и прилага комплексно лечение с природни средства, аурикулотерапия и масажи.
Води съботни занимания по стречинг-гимнастика за профилактика и лечение на остеопороза.
Тя е хоноруван преподавател по латински език на студенти в специалност Кинезитерапия към НСА.