Детството

Детството – особен период от живота

До 17-ти век понятието детство не е съществувало. Децата се считали за малки възрастни и са били обличани също като тях.
Своеобразното откриване на детството е станало през 17-18 век, когато нарастнал интересът към детето и детството е било признато за отделен период от живота на човека.
Интересен е фактът, че различните народи се ръководят от съвършено различни представи за детството: за това как трябва да се развиват децата и как трябва да бъдат възпитавани. Неща, които ни се струват очевидни и естествени, могат да бъдат невъзможни в рамките на друга култура и обратно.
Болшинството педагози и психолози считат, че детството – това е особен свят със своите закони и правила. Това знаят и повечето родители. Но това знание по някакви причини се забравя, когато родителите оценяват постъпките на своите деца от камбанарията на нашия “възрастен” свят.
Умението да се връщаме в света на детството ни помага по-добре да разбираме нашите деца и по-успешно да ги възпитаваме, а нас дарява със здраве и дълголетие.

В.А.Сухомски е писал: “… детството, детският свят-това е особен свят. Децата живеят със свои представи за добро и зло, чест и безчестие, човешко достойнство; те имат свои критерии за красота, имат даже свое измерване на времето … денят изглежда като година, а годината- вечност. Прекрачвайки приказния дворец, наречен Детство, аз винаги съм считал за необходимо да стана в някаква степен дете. Само при това условие децата няма да гледат на вас като на човек, случайно проникнал през вратата на техния приказен свят, като на пазач, на който му е безразлично какво става вътре.”

От нас, родителите, зависи какъв ще бъде детският свят на нашите деца: радостен, справедлив, чист и добър или тъжен, несправедлив и зъл. А детският свят определя, какъв е светът днес и какъв ще е утре, защото всички несъвършенства в нашия живот имат корени в света на детството.
Напълно в нашите възможности е да направим този свят поне малко по-добър и затова е необходимо да позволим на нашите деца да живеят щастливо и свободно в света на детството.

Д-р Весела Коевска