Енергийна медицина

Енергийна медицина

Неоспорим факт е, че редица симптоми от страна на организма се дължат на нарушена енергетика, която може да прерасне в истинска болест.
В началния стадий на енергиен дисбаланс пациентът има конкретни оплаквания, за които търси медицинска помощ и се подлага на изследвания – лабораторни, физикални. Те, обикновено, са в рамките на нормата и не носят информация за неговото състояние.
Граничните състояния между здравето и болестта се диагностицират и лекуват от източната медицина. Тя използва лечебни методи и средства, които хармонизират енергията в човешкото тяло чрез въздействие на енергийните канали и енергийните центрове- чакрите.
Ето примери за често срещани гранични състояния без реална болест: периодичното покачване на кръвното налягане все още не е хипертонична болест, усещането за световъртеж или чувството на задух в режим на хроничен стрес, са проява на временно нарушено енергийно равновесие.
В такива случаи е необходимо да се приложи комплексно природолечение за възстановяване и укрепване на организма. Освен ирисовата диагностика, с която установявам слабите места и заболелите органи, с помощта на диагностика по чакрите, по пулса на радиалната артерия и алармените точки на меридианите, аз констатирам енергийния дисбаланс в организма и назначавам на пациента индивидуален природолечебен план и процедури.
Моят съвет е да не се бърза с медикаментозното лечение, защото целта на истински хуманната медицина не е създаването на лекарствено зависими пациенти, а връщането им към равновесното състояние на цялостно здраве – физическо, психическо и духовно, подпомагайки естествените сили на Природата, заложени в нас.

Д-р Весела Коевска