Ирисовата диагностика в полза на профилактиката и правилното лечение на болестите


Ирисът, този цветен диск около зеницата на окото, представлява част от мозъка и по невро-рефлекторен път има връзка с целия организъм. Още древните египтяни са разглеждали ирисите на окото като огледало на цялостното здраве, затова са признати за първооткриватели на ирисовата диагностика.
Този диагностичен метод е бърз, безболезнен, безвреден и достатъчно точен и информативен.
Той дава информация за телесната конституция и слабите места в организма, за прекарани и настоящи заболявания, за проблеми в зародиш без клинична изява, за наличие на токсини и тяхната локализация, за състоянието на нервната система и др. Проблемите се изявяват с обективни ирисови знаци – петна, облачета, лъчи и други.
Особено ценна е диагностиката при деца след 5-6 годишна възраст, когато оформените вече ириси отразяват генетично унаследените слабости и предразположения. Профилактиката в тази възраст чрез създаване на правилни хигиенни, хранителни и двигателни навици, съобразени с наследствеността, са залог за добро здраве и дълголетие, както и за здраво поколение.
Голямото предимство на ирисовата диагностика е в това, че показва първопричините за болестите и дава възможност на лекаря да насочи лечението им в правилната посока. Открити навреме, заболяванията много успешно се лекуват с природни методи и средства.
Този диагностичен метод спестява на пациентите много време и нерви в безконечно лутане по здравните кабинети, защото локализира с голяма точност проблемите в организма. Тя обаче не изключва и други видове диагностика /конкретни лабораторни и апаратни изследвания/ при необходимост от доуточняване.
Ирисовата диагностика ни дава шанс за здраве във всяка възраст, а здравето е успешна реализация, удовлетворение, самочувствие и радост от живота.

Д-р Весела Коевска