Компютърна функционална диагностика

compdiag

Тази диагностика се основава на квантовата медицина.
В процеса на клетъчното делене и обновяване, атомното ядро и електроните се движат с висока скорост, излъчвайки непрекъснато електромагнитни вълни. Вълните, излъчвани от увредените клетките са различни от тези на здравите. Измервайки тези специфични електромагнитни сигнали, ние можем да определим здравословното състояние на човека. Ако пациентът има увредени клетки, ще се появи резонанс и устройството ще регистрира сигнала.
Компютърната функционална диагностика е индивидуален справочник на здравето, който в рамките на минута отчита над 130 жизнени показатели по системи: сърдечно- и мозъчно-съдова, храносмилателна, дихателна, урогенитална, ендокринна, костно-ставна, имунна. Констатира дефицити на витамини, минерали, незаменими аминокиселини, на вода и кислород в организма, алкално-киселинния баланс както и наличието на соли на тежки метали и алергии. Открива остеопороза.
Благодарение на тази диагностика могат да бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите. Анализаторът може да улови патологични промени дори на единични клетки и да прогнозира болестта, което дава възможност за ранно лечение и недопускане на хронични заболявания.
Измервателното устройство – сензорен проводник е продукт на високи технологии, на интеграция между медицина, био-информатика, електро-инженерство и други съвременни науки.
Методът е безкръвен, лесен, удобен, бърз, икономичен, който много успешно се съчетава и допълва с ирисовата диагностика.