Стречинг гимнастика

Наименованието стречинг произлиза от английската дума Stretching, което в превод означава опъване, разтягане.
Постепенното бавно разтягане на мускулите, последвано от задържане в крайната фаза 6-8 секунди, има специфично положително въздействие върху мускулатурата, сухожилията и ставите, при което се усеща прилив на топлина и енергия в обтегнатия крайник. Последващото разхлабване и отпускане 2-4 секунди цели да намали напрежението, след което бавно се разтяга другия крайник или друга мускулна група.
Редовното прилагане на комплекси от стречинг-упражнения може да повлияе на растежа на тялото. Биологичното свойство на тъканите да реагират с растеж и възстановяване в отговор на дозирано системно разтягане е познато като „ефект на Илизаров”. Това явление, дори и при възрастни хора, много напомня процеса на естествения растеж в детско-юношеска възраст. В резултат на него “растат” дори напълно зрели кости и тъкани.
Стречингът има профилактичен и здравно-възстановителен ефект, подобрява еластичността на мускулите, гъвкавостта на ставите и тонуса на цялото тяло.
Тази гимнастика се препоръчва като особено подходяща за профилактика и лечение на остеопороза.