Диагностика на сърдечно съдовия риск

Големият процент сърдечно съдови заболявания (ССЗ) в световен план се дължи на нарушена функция на артериалната стена, вследствие на прогресираща атеросклероза.

Ситуацията може да се промени с помощта на първична профилактика на тези заболявания чрез ранна диагностика и оценка на риска.

Възрастовите изменения на съдовата стена не можем да предотвратим, но можем да ги отложим с десетина години, като ги диагностираме в ранен стадий.

Докторът на медицинските науки проф. Александр Сергеевич Парфенов е разработил и внедрил в практиката на здравеопазването в Русия метод за ранна експрес-диагностика на състоянието на съдовете с помощта на уреда АнгиоСкан.

Уредът отчита пулсовата вълна на показалеца на ръката.

АнгиоСкан дава информация за:

  • честота на пулса;
  • възраст на съдовата система;
  • тип на пулсовата вълна;
  • твърдост на съдовете;
  • ниво на стрес;
  • насищане на кръвта с кислород.

От изследването получаваме медицинско заключение, което установява риска от ССЗ, 3-5 години преди клиничната им изява.