Articles

26 Sep: Цветът на ириса

Цветът на ириса не е само романтика, но и диагностичен белег  Според някои иридолози, дори съновиденията, тяхната продължителност и характерът…

26 Sep: Интервю за в. „Доктор”

Д-р Весела Коевска се занимава с холистична медицина от 1992 г., когато завършва курс по ирисова диагностика. Впоследствие минава обучения…