Диагностика на сърдечно съдовия риск

Големият процент сърдечно съдови заболявания (ССЗ) в световен план се дължи на нарушена функция на артериалната стена, вследствие на прогресираща атеросклероза. Ситуацията може да се промени с помощта на първична профилактика на тези заболявания чрез ранна диагностика...

Ирисовата диагностика

Ирисовата диагностика в полза на профилактиката и правилното лечение на болестите Ирисът, този цветен диск около зеницата на окото, представлява част от мозъка и по невро-рефлекторен път има връзка с целия организъм. Още древните египтяни са разглеждали ирисите на...

Компютърна диагностика

Компютърна функционална диагностика Тази диагностика се основава на квантовата медицина. В процеса на клетъчното делене и обновяване, атомното ядро и електроните се движат с висока скорост, излъчвайки непрекъснато електромагнитни вълни. Вълните, излъчвани от...